РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

26 Март 18, 15:10 / Автор: рсосзр
Нова организационно-управленска структура на РСОСЗР
На 24 март 2018 г. новоизбрания Управителен съвет на РСОСЗР проведе своето второ заседание след отчетно-изборното събрание. Съгласно Устава на сдружението беше приета нова организационно-управленска структура на Съюза, като беше възстановена длъжността заместник-председател по социалната дейност.
Бяха разпределени и останалите функции и отговорности на членовете на Управителния съвет, като за всяка от основните дейности: Организационна, Военно-патриотична и Социална, ще отговаря персонално Заместник-председател
Поставени са задачи на заместниците по съответните дейности да се извърши преглед на нормативната уредба на РСОСЗР и да се изготвят конкретни стратегии и планове за развитие на всеки един от секторите, за които отговарят. От месец април ще стартират срещи по места с ръководствата на общинските организации за дискусии по основните направления от дейността на съюза. 
Особен акцент ще бъде поставен на развитието и обогатяването на социалната дейност с нови форми и методи за подпомагане на членовете на РСОСЗР, изпаднали в лошо социално и здравословно състояние. На всеки член ще бъде изготвена анкетна карта за социалния и здравословен статус. Една от задачите ще бъде да се търсят възможности за договаряне на облекчени условия за достъп на членовете на съюза до клиники, болници, почивни домове, домашни социални патронажи в общините и др., оказване на съдействие и консултиране на нуждаещите се.  Точно поради тази причина по предложение на Председателя на сдружението, от Управителния съвет беше възстановена длъжността заместник-председател по Социалната дейност.
Съществено внимание ще се обърне и на дейността на Централния клуб на РСОСЗР в Дома на запасното войнство в гр. Русе. Намеренията са да бъде създадена и открита клубна библиотека и експозиция с предмети и документи от историята на съюза, задачата за което ще бъде поставена на новия отговорник на централния клуб.
Повече информация за организационно-управленската структура можете да видите в раздел Контакти и Ръководни органи.

0.0398