РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

19 Март 18, 12:23 / Автор: рсосзр
Приключи отчетно- изборното събрание на РСОСЗР Русе
На 17 март 2018 г. във Военен клуб Русе се проведе отчетно- изборното събрание на РСОСЗР Русе. Гости на събранието бяха кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов , главния секретар на Съюза полковник Павел Станев , г-жа Василка Илиева председател на Съюза на ветераните от войните в Русе, подп. Адриан Драгуц председател на Ancmrr Giurgiu , м-р Петров от ВО Русе и др. Поздравителни адреси бяха получени от Областния управител г-н Галин Григоров и командирите на военни формирования в Русе.
Събранието прие отчета за дейността през последните 4 години, финансовия отчет и бюджета за 2018, както и плана за работа през 2018. Бяха приети и промени в Устава. Избрани бяха нови Управителен съвет и Контролна комисия. 
За председател на РСОСЗР Русе беше преизбран майор о.р. Димитър Вълков.

Отчетния доклад за дейността на РСОСЗР през 2014-2018 г. и Плана за работа през 2018 г. можете да видите тук>>>

Снимки от събранието можете да видите на Фейсбук страницата на РСОСЗР>>>

0.1068