РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

27 Септември 16, 11:15 / Автор: рсосзр
РСОСЗР Русе обявява Областен ученически конкурс по повод 100-годишнината от Първата световна война
Обявен е областен ученически конкурс на тема: „Първата световна война – неосъщественият национален идеал за България, победа или поражение“ В рамките на събитията, посветени на кръглата годишнина и приетия с Решение №501/23.06.2016 г. Национален план за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, Областна администрация на Област Русе, Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Русе и Регионално управление на образованието – Русе, организират ученически конкурс при следния регламент:
Тема: „Първата световна война – неосъщественият национален идеал за България, победа или поражение “

Организатори на конкурса са: Областна администрация на област Русе; Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе; Регионално управление на образованието – Русе.

Цели на конкурса:
 Със средствата на литературните форми есе, разказ, очерк, доклад, студия, учащите се да изразят своето отношение към:
- героизма, проявен в бойните действия от българските воини по време на участието на страната ни в Първата световна война – командири, значими битки, героични събития и участници; издирване и популяризиране на неизвестни или забравени данни, факти, материали и снимки, свързани с участието на русенски войни и командири във войната, които ще доведат за обогатяване на историята и съхраняването им за идните поколения,

- причините, довели до негативния краен резултат от войната, последствията за българската държава и българските граждани във и извън нея.

Да се възбуди интереса на подрастващото поколение към историята на родния край, да ги запознае със същността на краеведството и ги предизвика да направят първи крачки в историко - издирвателната дейност

Да се стимулира творческото мислене и стремежа към изява на учащите.  Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към поколенията българи, отдали живота си в името на България.

Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Русе - индивидуално, в две възрастови групи:
V - VIII клас;
IX - XII клас

Форми за участие в конкурса:
1. Разказ, есе –за първа възрастова група
2. Очерк, доклад, студия, презентация – за втора възрастова група

Разработките по т. 1 да са с обем до 5 страници А4, а по т. 2 – съгласно общоприетия обем. Презентациите да са с продължителност до 15 минути.

* Творбите се представят в електронен и хартиен формат и не се връщат на авторите.
*Всеки участник може да представи най- много по една творба.

Срокове за представяне и оценка на творбите:

Представяне на творбите в срок до 7 ноември /понеделник/ 2016 г. в офиса на РСОСЗР гр.Русе ул.”Александровска” 77 или в РУО при г-жа Петя Лазарова

Оценка и обявяване на резултатите до 15 ноември 2016 г.

Награждаване –18 ноември 2016 г. – в навечерието на Деня на Сухопътни войски в голямата зала на Военен клуб – Русе.

Награди за участници и научни ръководители:
1. Награди за участниците:
–I възрастова група:
- първо място – таблет;
- второ място – електронен четец;
- трето място – ученически принадлежности

–II възрастова група:
- първо място –таблет;
- второ място – електронен четец;
- трето място – ученически принадлежности

2. Грамоти за научните ръководители и комплект книги, издадени от РСОСЗР – Русе за трите училища, чиито ученици са се представили най - добре в конкурса.
3. Грамота и книга за членовете на журито.
4. Грамоти за всички участници.

Уважаеми учители и родители! Първата световна война оставя съдбовен отпечатък в българската история. Героизъм и трагедия съпътстват годините на войната. 100 години след нейния край, България още изживява политическите последици от европейското неразбирателство. Отбелязването на едновековните събития са повод да поговорим с младежите за поуките от войната, да провокираме интерес към не толкова далечната история на страната ни, да оценим мирното време и да ги мотивираме да изразят своето отношение чрез свои мисли. В света се водят военни действия. Ние сме длъжни да научим децата си да знаят миналото на страната си, на града си, на рода си. Това знание ще им помогне в оценката на днешното положение и ще възпита в тях любов и преклонение към род и родина. Уважаеми ученици! Потърсете в рода си сведения за участници в Първата световна война. Прочетете в библиотеки и лични сбирки вълнуващи произведения от световната и българска класика, посветени на войната. Издирете факти от русенската история от това време. И предайте своите мисли и чувства във вашите творби.

Очакваме вашите конкурсни работи.

Подробности по организацията и регламента може да потърсите на телефони: Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Димитър Вълков 0884 244 975 Регионално управление на образованието Петя Лазарова 082/834 533

0.0593