РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

22 Февруари 14, 20:30 / Автор: pmrs
Приключи отчетно-изборното събрание на РСОСЗР Русе
На 22 февруари 2014 г. във Военен клуб Русе се проведе отчетно-изборното събрание на РСОСЗР Русе.
Събранието започна с тържествено внасяне на знамето на РСОСЗР под звуците на Общинския духов оркестър с Химна на Република България и "Велик е нашия войник" 

Приветствие към делегатите беше отправено от кмета на община Русе, офицера от резерва г-н Пламен Стоилов, който заяви че изцяло подкрепя инициативите на запасаното воинство и е готов да помогне на всеки офицер и сержант служил в структурите на отбраната и сигурността на страната. 

Приветствия бяха поднесени и от г-жа Петя Лазарова представител на Регионалния инспекторат по образованието, г-жа Вася Бойчева - Председател на съюза на ветераните от войните, г-жа Райна Кънева -председател на Регионалния дамски клуб към РСОСЗР и заместник-председателя на асоциацията на офицерите и сержантите от резерва в област Гюргево подп.Адриан Драгуц.
Гости на събранието бяха началника на гарнизона подп.Димов и началника на Военно окръжие подп.Недев.
Събранието беше съпътствано и с участие на децата от Скаутски клуб Русе със своите знаме и униформи, като от ръководителя на клуба подп.Теодор Пеев беше прочетен поздравителен адрес.

След официалната част събранието прие доклада за отчетния период 2010-2014г., финансовия отчет за 2013 г. и бюджета за 2014 г., отчета на Регионалната контролна комисия и плана за работа за 2014 г. Отчетния доклад визира най-важните мероприятия на съюза през изтеклия период, като отчете възходящата тенденция в дейността на сдружението. В плана за 2014 г. се предвижда основният акцент да бъде отбелязването на 130-годишнината от формирането на 5-ти пехотен дунавски полк и изграждането на паметник на загиналите във войните в гр. Русе. В направление международно сътрудничество се предвижда подписване на споразумение за съвместна дейност с организацията на воините от резерва от гр.Сегед Република Унгария.

Събранието прие и нови промени в Устава на сдружението с цел подобряване на координацията и постигането на основните цели на съюза.

В последната част от събранието беше избран нов Управителен съвет, състоящ се от 15 члена и нова контролна комисия. Освен председателите на общинските организации, които по Устав са членове на Управителния съвет в състава на новия Управителен съвет бяха избрани офицери от по-младата генерация с доказaни качества и авторитет подп. Теодор Пеев, подп. Веселин Додев и м-р. Евгени Алексиев. За нов председател на Регионалната контролна комисия беше избран подп. Кънчо Кънев.

За Председател на Управителния съвет на РСОСЗР единодушно беше преизбран о.р.к-н инж. Димитър Вълков, а зам.председателите полк.Иванов и подп.Марков, както и секретаря к-н Благоев ще продължат да изпълняват своите функции. Нови функции са възложени на подп.Пеев - работа с подрастващото поколение и на м-р Алексиев - военни паметници и военно-историческо наследство.
Веднага след края на събранието започна подготовката за честванията на 3-ти март, националния празник на Република България. През тази година РСОСЗР отново ще празнува на връх Шипка, включително с представители от Румъния. Поради огромния интерес и желание за участие на членовете на съюза ще бъдат осигурени 4 автобуса.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2010-2014>>>

ПЛАН ЗА РАБОТА 2014>>>

0.0678