РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

06 Декември 13, 17:05 / Автор: pmrs
РСОСЗР Русе получи висока оценка за своята дейност
На заседание на Централния съвет на СОСЗР София, проведено на 05.12.2013 г., от ген.л-т /з/ Стоян Топалов беше дадена висока оценка за работата на Регионалния съюз в Русе.
Ген.л-т /з/ Топалов връчи Грамота на Председателя на Управителния съвет на РСОСЗР Русе о.р. к-н Димитър Вълков за активната му гражданска позиция като офицер от резерва, популяризирането на историческото наследство на нашата Родина и за съществен принос за родолюбивото възпитание на подрастващото поколение.
В поздравителният адрес отправен към Председателя на РСОСЗР Русе се посочва още че, през изминалите години Вие завоювахте обществен авторитет и уважение, които Ви дават право да се гордеете и да гледате открито приятелите, колегите и българското общество. 

Ген.л-т /з/ Топалов упълномощи с нотариално заверено пълномощно Председателя на Управителния съвет на РСОСЗР Русе о.р.к-н Д.Вълков да представлява СОСЗР София пред местни и държавни органи на властта във връзка с дейността и защита интересите на областната организация.

Едновременно с това със званието "Почетен член на СОСЗР" беше удостоен полк.о.з. Иван Иванов заместник-председател на РСОСЗР Русе, на когото беше връчена грамота и почетна членска карта.
С отправената от ген. Топалов висока оценка за дейността на РСОСЗР Русе окончателно бяха оставени в миналото възникналите спорове и напрежение между двете организации.

По време на заседанието бяха дискутирани промените в Устава и останалите нормативни документи настъпили след VIII-я конгрес на СОСЗР. Особенио внимание беше отделено на подготовката за приемане на президенството на Международната конфедерация на офицерите от резерва към НАТО-СИОР за периода 2014-2016 година. Както е известно, на 1 февруари т. г., по време на Зимната среща на СИОР, която ежегодно се провежда в Главната квартира на НАТО в Брюксел, Съветът на конфедерацията единодушно ратифицира кандидатурата на подполковник от резерва Димитър Попов, член на СОСЗР за президент на конфедерацията за периода 2014-2016 г.

Другият важен въпрос разгледан на заседанието беше свързан с подписаното наскоро споразумение с Централното военно окръжие по повод въвеждането на военно обучение в училищата и съответно ролята и мястото на членовете на съюза в тези процеси.
Председателят на съюза информира ЦС за разговорите със заместник-изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Ивелин Николов във връзкта с подобряването на храненето в социалните кухни на МО. В това отношение предстоят промени в правилника. Остава актуално настояването на ръководството на СОСЗР в градовете, където вече няма войскови формирования, военните клубове да се предоставят на съюза.

 

0.0597