РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

23 Февруари 13, 18:41 / Автор: pmrs
Приключи годишното отчетно събрание на РСОСЗР
На 23.02.2013 г. се проведе годишното отчетно събрание на РСОСЗР Русе.
На събранието от Председателя на УС к-н о.р. Димитър Вълков беше изнесен отчетен доклад за дейността на съюза през 2012 година.
Доклада обхваща всички значими мероприятия проведени през отчетната година по основните направления - организационна, военно-патриотична, социална и международна дейност.

В доклада беше отчетено, че 2012 г. беше най-успешната от години насам в дейността на съюза. 
Заключенията от доклада:

"Въпреки сложната социално-икономическа ситуация в страната с голямо задоволство можем да кажем, че 2012 г. беше една от най-успешните години за Регионалния съюз. Заедно успяхме да издигнем авторитета на съюза в обществото и да докажем, че сме сериозна организация с потенциал и възможности, заемаща достойно място в обществено- политическия живот в област Русе и страната."

    "През изтеклата година станахме свидетели на промяната в отношението към нас както на медиите, така и на местната и държавна власт, на Русенската общественост, и на нашите партньори от сродните организации. В подкрепа на това ще спомена, че през 2012 г. в местните и национални медии нямаше нито една негативна публикация по адрес на сдружението, а напротив нашата дейност беше отразявана изключително позитивно. По наша инициатива и със съдействието на Областния управител беше сформиран инициативен комитет за честванията на 100-годишнината от Балканската война и една голяма част от нашите предложения получиха подкрепата на всички институции и представители на медиите в този комитет. Ние станахме желан и необходим партньор, именно затова ни приеха за колективен член и вече ни канят на заседанията на ЦС на СОСЗР. По същите причини на 12.07.2012 г. нашето сдружение беше прието и за член на Обществения съвет по въпросите на отбраната, в който членуват 25 НПО от сферата на националната сигурност, а в 10-членния консултативен съвет на ОСВО беше приет за член лично Председателят на РСОСЗР к-н о.р. Димитър Вълков."

"След всичко това, което постигнахме през 2012 г. мога отговорно да заявя, че излязохме от кризата в която се намирахме. Това разбира се беше и основната предпоставка, за да насочим усилията си именно към най-същественото от нашата дейност – военнопатриотична, социална и организационна дейност. "

"Ние сме единствената организация на запасни и резервисти в България, която на местно ниво разполага с финансов ресурс, клубна база и материални средства, и реално изпълнява поставените си в Устава цели. В тази връзка с радост ще подчертая, че през 2012 г. успяхме да ремонтираме и оборудваме клуб на Общинска организация Русе, за който в други градове могат само да мечтаят."

Събранието прие план за работа през 2013 г., отчета на бюджета за 2012 г. и бюджета за 2013 година, както и доклада на Регионалната контролна комисия. 
Всички документи бяха приети единодушно от делегатите. Събранието протече в спокойна обстановка с много позитивни изказвания и предложения за подобряване на бъдещата дейност.
 

0.1638