РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

09 Февруари 13, 09:28 / Автор: pmrs
25 организации настояват да спре отнемането на правата и компенсациите на военнослужещите
ОСВО за пореден път заявява, че защитата на правата на военнослужащите е неотменно негово задължение, наравно с това на защитата на запасните и резервистите, на военноинвалидите и военнопострадалите. Време е парламентът и правителството ясно да заявят, че не могат да изпълнят заявените си програмни цели и планове в областта на отбраната и да оставят армията на мира. Армията е уморена от непрестанните реформи. Хората под пагон се вълнуват за своето бъдеще, защото са живи хора и имат семейства, деца, родители. Те искат да си планират бъдещето и да се чувстват сигурни и защитени заради труда който полагат.
Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, като член на Обществения съвет по въпросите на отбраната изцяло подкрепя декларацията на ОСВО.
Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО), като координиращ орган на 25 (двадесет и пет) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността настоява държавата да спре отнемането на правата и компенсациите на военнослужащите, делегирани им от законите и международните договорености. В тях изрично е записано, че ограниченията, които им се налагат като граждани, се компенсират с адекватни поощрения от правителствата на съответните държави.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСВО>>>

КОМЕНТАРИ ПО ТЕМАТА>>>

0.1106