РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

13 Юли 12, 09:06 / Автор: pmrs
РСОСЗР Русе беше приет за член на Обществения съвет по въпросите на отбраната-ОСВО
На 12.07.2012 г. Регионалния съюз на ОСЗР гр. Русе беше единодушно приет за член на Общото събрание на обществените организации от сферата на отбраната, състояло се на 12.07.2012г. в гр.София
На събранието беше изнесен отчет за дейността за периода от Председателя на Координационното бюро ген.л-т Кирил Цветков.

Разгледани и приети бяха Програма за дейността на ОСВО през 2012-2013 г., промени в Правилата за дейността на ОСВО.

Много важен елемент от работата на събранието беше приетата Декларация до институциите и гражданите относно състоянието на сигурността и отбраната   на Република България.

За член на оОбществения съвет по въпросите на отбраната беше предложен и утвърден Председателят на РСОСЗР гр. Русе о.р. к-н инж. Димитър Вълков.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СФЕРАТА НА ОТБРАНАТА ОТ 12.07.2012Г.

 

Присъстващи организации на събранието- 17

Заявили подкрепа на решенията и с представителство-2

1. Утвърдени членове на Общото събрание, подписали Правилата през годината

- Център за изследване на националната сигурност

- Български общонароден съюз „Бойна дружба”

- Национално дружество „Традиция”

- Национален Център за Стратегически Изследвания

- Фондация „Генерал Александър Диков”

2. Новоприети членове

- Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва-гр.Русе

- Сдружение на офицерите от запаса и резерва „Клуб 199”

Общ брой на членовете на ОС-25 организации

3. Членове на ОСВО

1.  Председателят на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

2. Председателят на Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната

3. Председателят на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

4. Председателят на Съюз на ветераните от войните на България

5. Председателят на Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство

6. Председателят на Асоциация на Сухопътните войски на България

7. Председателят на Съюз на подводничарите в Р България

8. Председателят на Съюз на военноинвалидните кооперации в България

9. Председателят на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва- гр.Русе

10. Главния редактор на в.Българско войнство о.р полк Спирдон Спирдонов

4. Координационно бюро

- о, р Генерал-лейтенант Кирил Цветков- Председател на ОСВО

- о.р генерал-лейтенант Стоян Топалов- Заместник-председател на ОСВО

- о.р полковник Спирдон Спирдонов- секретар на ОСВО

ДОКУМЕНТИ:
Отчет за дейността на ОСВО за отчетния период>>>

Декларация до гражданите и институциите относно състоянието на сигурността и отбраната на Република България>>>

Програма за дейността на ОСВО през 2012-2013 г.>>>


0.1173