РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

26 Април 12, 09:43 / Автор: pmrs
Обидна публикация за член на РСОСЗР Русе във вестник "Всеки ден"
Председателят на Управителния съвет на РСОСЗР изпрати до редакцията на вестник "Всеки ден" гневно писмо по повод на обидната статия „Гладен дядо пази паметници с пенсията си”, публикувана в бр.78 от 02.04.2012 г. на същия вестник. Текста на което публикуваме по-долу.

ДО

Г-Н МАРТИН РАДОСЛАВОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

НА ВЕСТНИК „ВСЕКИ ДЕН”

    

             Уважаеми господин РАДОСЛАВОВ,

 

     Изразяваме огромното си възмущение от статията „Гладен дядо пази паметници с пенсията си”, публикувана в бр.78 от 02.04.2012 г. на Вашия вестник от г-жа Люблена Папазова, която вероятно е ползвала информация от статия публикувана в бр.75 от 31.03.2012 г. на русенският вестник „Бряг”.

За разлика от Вашата публикация, журналистката от вестник „Бряг” Валентина Караджова много професионално и обективно е отразила инициативата за безвъзмездно поддържане на паметниците от мичман Иван Манчев в гр. Русе.

Мичман Иван Манчев е член на Сдружение ”Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва –  Русе” /РСОСЗР/ и председател на дружеството на запасните флотски офицери и сержанти от запаса. Самото заглавие нанесе жестока обида и възмущение на този човек и на членовете на нашата военно-патриотична организация, една от основните цели на която е и поддържането на войнишките паметници в гр. Русе и региона.

   Г-н Радославов, уверяваме Ви че о.з. мичман Иван Манчев не само не е „гладен дядо”, а е един достоен наш член, патриот-българин гордост за нашата организация и младото поколение!

   Управителният съвет на Сдружение ”Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва –  Русе” /РСОСЗР/ изразява възмущението си от тази публикация и счита, че уронва престижа и достойнството на запасното войнство. И въпреки, че до Вашата редакция е изпратено лично писмо от г-н Иван Манчев с настояване да получи извинение от Вас, до настоящия момент такова не е публикувано!

 

Настоящото писмо е обсъдено на заседание на Общинския съвет на РСОСЗР гр. Русе, като настояваме незабавно да публикувате Вашето извинение към г-н Иван Манчев във вестник „Всеки ден”, на Вашата интернет страница, както и да получим писмено извинение за цитираната по-горе статия!

 

 

С Уважение,

к-н инж. о.р. Димитър Вълков                                      подп.о.р. Георги Николов

Председател на Управителния съвет                       Председател на Общинския Съвет

на РСОСЗР гр. Русе                                                                на РСОСЗР гр. Русе


0.0497