РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

19 Април 12, 14:45 / Автор: pmrs
РСОСЗР Русе ще се включи активно в честванията на 100 годишнината от Балканските войни 1912-1913 г.
На заседание на Управителния съвет на РСОСЗР беше приет План за организиране на тържествено честване на 100–годишнината от Балканската война 1912 г. и Р Е Г Л А М Е Н Т НА ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: „Участието на русенци в Балканската война 1912-1913 г. – героизъм в името на България“

През 2012 г. се навършват 100 години от Първата Балканска война. Война освободителна за част от българския народ и българските територии, които се намират все още под турско владичество. Нейният справедлив характер я превръща във война на народа, част от който доброволно се включва в бойния строй на българската армия и проявява изключителен героизъм.

Във войната активно участие взема и Пети пехотен дунавски полк, формиран с Указ №41 на 12 октомври 1884 г. с щаб в Русе. В състава му влизат 19-а шуменска пехотна дружина, 23-а русенска пехотна дружина и 24-а силистренска пехотна дружина. През Балканската война (1912-1913) полкът се командва от полковник Иван Петров в състава на първа бригада, като част от Пета пехотна дунавска дивизия на Трета българска армия. Воюва при Лозенград, Бунархисар и Одрин.

Изхождайки от значимостта на Балканската война, от резултатите и успешното развитие на военното дело, и в памет на героите от Пети пехотен дунавски полк, Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе ще се включи активно в тържественото честване на 100-годишнината от Балканската война.

Планът приет от Управителния съвет на сдружението ще бъде включен в проекта за програма за отбелязване на бележитата годишнина, който ще се изготви от създадената на 04.04.2012 г. по инициатива на Областния управител на област Русе работна група, в която участва Председателят на УС. 
Основните моменти залегнали в плана на РСОСЗР са:

Цели: 

  1. Почитане паметта на героите загинали във войните за национално обединение от Русенския регион
  2. Възпитаване на младежта в дух на патриотизъм и уважение към поколенията българи, отдали живота си за България,
  3. Издигане авторитета на РСОСЗР – Русе

Мероприятия:

    1.  Съвместно с Община Русе да се изготви, постави и открие паметна плоча пред или в района на Пети пехотен дунавски полк.

    2.  Съвместно с Регионалния инспекторат по образование да се организира в русенските училища конкурс на тема: ”Участието на русенци в Балканската война–героизъм в името на България”.

    3.  Съвместно с историческия музей да се организира:

    –  лекция на тема ”Балканската война успех или катастрофа за България” пред членовете на РСОСР – Русе, в часовете по история в училищата от Русенска област, пред русенската общественост

    –  показване на оръжейна сбирка от войните в ”Пантеона на възрожденците”

    4.  Съвместно с Община Русе, Регионалния инспекторат по образованието, военните поделения от Русенския гарнизон, курсанти от Националния военен университет от Велико Търново и членовете на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Русе да се проведе тържествена заря-проверка на централния площад.

В рамките на обявеният национален конкурс за ученическо творчество по повод на честванията предстои провеждането на съвместна среща с представители на РИО Русе, директори на училища от област Русе и учители по история, на която ще бъде представен Регламента за участие в конкурса организиран от РСОСЗР на територията на област Русе.

Р Е Г Л А М Е Н Т

НА ОБЛАСТЕН КОНКУРС

ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:

„Участието на русенци в Балканската война 1912-1913 г. – героизъм в името на България“

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:

Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе

Със съдействието на:

Областен управител на област Русе

Кмета на община Русе

Регионален инспекторат по образованието гр. Русе

Регионален исторически музей гр. Русе

Регионална библиотека „Л.Каравелов” гр. Русе

Военен клуб гр. Русе

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

v  Със средствата на литературните форми и изкуството учащите се да изразят своето отношение към:

Þ    значимостта и справедливия характер на Балканската война

Þ    ентусиазма на народа при обявяване на Балканската война и поведението на Русенската общественост преди и по време на войната – значими събития и личности от гр. Русе

Þ      героизма на българската армия, проявен в бойните действия, бойният път на Пети пехотен дунавски полк по време на Балканската война – командири, значими битки, героични събития и участници

Þ    ролята на македоно-одринското опълчение в Балканската война и свързаните с дейността му русенци

Þ    международния отзвук от победата на българската армия в Балканската война – отразяването й в местната преса

Þ    поведението на балканските страни и тяхната роля във войната.

v  Да се стимулира развитието на родовата памет и спомена за славните победи на Българската армия

v  Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора.

v  Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към поколенията българи, отдали живота си в името на България.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Русе - индивидуално, в две възрастови групи:

Þ    V - VIII клас

Þ    IX - XII клас

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1.      Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта:

Þ    разработките да са с обем до 5 страници А4

Þ    критерии за оценяване:

ü  разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути

ü  интервютата да се вземат от потомци на участници във войната

ü  коректно използване на първоизточниците

ü  умение за излагане на фактите

ü  спазване на специфичните изисквания на съответния жанр

ü  езикова и стилистична култура.

2.     Реферати и есета:

Þ    разработките да са с обем до 5 страници А4   

Þ    критерии за оценяване:

ü  ясна и точно формулирана тема

ü  добре подбрани аргументи

ü  елементи на изследователска дейност

ü  оригиналност и творчески подход, лична позиция

ü  езикова и стилистична култура.

3. Стихотворения, разкази, рисунки:

Þ    разказите да са с обем до 5 страници А4

Þ    рисунките да са с размери до 35/50 см. със свободен избор на техника и материали

Þ    критерии за оценяване:

ü  творбите да отговарят на темата

ü  да имат определена художествена стойност

ü  оригиналност, творчески подход и лична позиция

ü  езикова и стилистична култура.

На гърба на рисунката авторът да запише личния си адрес, училището, в което учи и координати за връзка.

Творбите не се връщат на авторите.

Всеки участник може да представи не повече от една творба по т.1,2 и 3.

4. Срокове за представяне и оценка на творбите:

v  Представяне на творбите със срок до 30 май 2012 г. в офиса на РСОСЗР гр.Русе ул.”Александровска” 77

v     Оценка и обявяване на резултатите със срок до 30 юни 2012 г.

v      Награждаване – в деня на тържествата м.октомври 2012 г.

 

Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва е готов да съдейства на учителите за провеждане на час по история на тема: „Балканската война 1912-1913 г. – успех или катастрофа”.

Награди за участници и научни ръководители:

1. Парични награди за участниците

- първо място – 300 лв

- второ място – 200 лв

- трето място – 100 лв

2. Предметни награди за научните ръководители

- DVD уредба

- дигитален фотоапарат

- мобилен телефон

3. Класираните произведения ще бъдат издадени в отделен юбилеен сборник.

4. Плакети - подготвени за конкурса.

5. Грамоти за всички участници.

6. Грамоти за научните ръководители.

За контакти и информация Вижте повече:>>>


0.1188