РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

26 Февруари 12, 10:39 / Автор: pmrs
Приключи общото отчетно събрание на РСОСЗР Русе
На 25.02.2012 г. във Военния Клуб- Русе се проведе общото годишно събрание на РСОСЗР
На събранието беше отчетена дейността на сдружението през 2011 г. На него присъстваха делегати от всичките 8 общински организации. С единодушие беше приет плана за работа през 2012 г. и финансовият отчет за 2011 г. и бюджета на сдружението за настоящата година. Основен акцент се поставя на военно-патриотичната и социалната дейности, а с не по-малко значение и на международната дейност.

Председателя на УС к-н о.р. Димитър Вълков отчете обстойно в доклада дейността на всяка една общинска организация, като не бяха спестени и критики. Всички заложени за изпълнение мероприятия през 2011 г. са изпълнени, като най-същественото е завършването на ремонта на сградата на сдружението /бившият ресторант Потсдам/ и откриването на централния клуб.

По предложение на Председателя на УС ще се запази положителната тенденция  през тази година субсидиите на общинските организации за изпълнение на основните мероприятия през годината да се отпуснат двойно повече средства, в сравнение с 2011 г..

Събранието премина при изключително спокойна и конструктивна обстановка, като не бяха спестени и критики към ръководството на сдружението. Общото становище на делегатите, е че сдружението излезе от кризата и са поставени амбициозни цели за дейността през 2012 г.
Най-важната от които ще бъде изготвянето и реализацията на план-програма за честването на 100-годишнината от Балканската война, която ще бъде наситена с мероприятия. 

0.0512