РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

03 Май 11, 10:25 / Автор: pmrs
Пресконференция на УС на РСОСЗР
По повод празника на Българската армия 6 май, празник на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе, Председателят на УС к-н о.р. Димитър Вълков отговаря на въпроси на специално организираната пресконференция пред регионални и национални медии. Резюме от пресконференцията публикуваме по-долу.
Р Е З Ю М Е
За пресконференция на РСОСЗР Русе 02.05.2011 г.
 
       Уважаеми дами и господа,
Приятно ми е да Ви се представя. Казвам се Димитър Вълков, Председател съм на РСОСЗР от 20.02.2010 г., офицер от резерва, капитан. Завършил съм ВНВУ В.Левски през 1984 г. Служил съм в БА 10 години и съм заемал командирски длъжности.
Поводът за днешната пресконференция на РСОСЗР е наближаващият празник 6 май – Ден на храбростта и Празник на българската армия, Празник на град Русе и патронен празник на РСОСЗР.
Еденовременно с това бихме искали да Ви запознаем с дейността на нашето сдружение, поставило си амбициозната цел да подпомага военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на подрастващото поколение в област Русе и да поддържа жива паметта за бойната слава на българската армия.
Накратко ще Ви запозная с мероприятията, които ще съпътстват отбелязването на празника.
Предвиждаме да проведем празнично шествие с полагането на венци и цветя пред паметника на загиналите в сръбско-българската война, което ще започне от 11, 00 часа Заедно с нас за първи път в шествието ще участват и представители на младежкото скаутско движение, на което специално за празника сме финансирали ушиването на знаме и униформи. По този повод в УС на РСОСЗР взехме решение за подписване на договор за сътрудничество със скаутската организация в Русе, с което възнамеряваме да привлечем младото поколение за участие в инициативите на сдружението.
Каним всички Вас и русенските граждани да се включат активно в шествието.
 
Възраждайки традициите са определени знаменосци за знамето на сдружението, като  специално за това са ушити униформи.
В шествието ще се включат представители на дружество „Традиция”, ветерани от войните и специално поканената за празника група от 15 души от съюза на офицерите от резерва гр. Гюргево, Румъния. Колегите също ще положат венец на паметника в знак на признателност към загиналите във войните.
Мероприятия по отбелязването на празника ще се проведат и във всички общински организации на РСОСЗР.
Наясно сме с новите реалности за случващото се след 1989 г. Структурите на сигурността са реорганизирани, намалена е числеността на БА, но това в никакъв случай не означава че трябва да забравим историята и славните победи на БА.
Кой, ако не такива организации, като нашата ще съхрани националната памет и идентичност, бойната слава на БА.
Целта ни е не само символично участие, но и начин да покажем на обществото нашата съпричастност към необходимостта от утвърждаването на националното ни достойнство, извоювано с кръвта на хилядите воини загинали за България.
Защото в последните години сме свидетели на тотално прекрояване на историята, паметта към загиналите за свободата на България е нещо странно в очите на младото поколение, а най-страшното от всичко това е незаинтересоваността към проблематиката от страна на обществото.
 
От няколко години насам сред обществеността в Русе постоянно битува мнението, че има раздори и скандали в средите на запасното воинство на местно ниво. От името на всички наши членове бих искал да Ви уверя, че такъв казус пред нас не съществува.
Това, че има наши колеги, които изразяват друга позиция приемаме за нормално и в същото време считаме, че това не е проблем за сдружението.
Насила никого не караме да бъде наш член, нито пък бихме искали някой да ни налага какво и как да го правим!
 Тези хора са несравнимо малко в сравнение с членовете на РСОСЗР. В подкрепа на този факт според отчета от последното общо събрание, РСОСЗР към 01.01.2011 год. е в състав от 8 общински организации с числен състав съответно:
1.      Русе –348 члена
2.      Борово –82 члена
3.      Бяла - 128 члена
4.      Ценово –42 члена
5.      Сливо поле –31 члена
6.      Ветово –55 члена
7.      Иваново –115 члена
8.      Две могили –32 члена
ОБЩО: 833 члена
Това са хора на различна възраст, създали са авторитет в обществото, отдали са по-голямата част от живота си за укрепването на националната сигурност на България и най-малкото което искаме да получат е Уважение!
 
РСОСЗР води пълноценен организационен живот, като това се осъществява на базата приет ежегоден план за работата, подплатен с бюджет за съответната година.
За 2011 г. работата на РСОСЗР Русе е насочена в четири основни направления: - организационна, военно – патриотична, международна и социална дейност. За осигуряването на тези дейности от общото събрание, проведено на 26.02.2011 г., беше приет бюджета на сдружението. Новото в бюджета е почти двойното увеличаване на средствата за подсигуряване дейността на общинските организации, както и процентното лимитиране по основните бюджетни пера.
Регионалния съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса е сдружение с обществено полезна дейност основано на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението. Регистрирано съгласно Законите на РБългария и не виждаме какъв проблем е това, след като в България съществуват още най-малко 10 сдружения с подобни на нашите цели. Основаването на сдружението е волеизявление на всички негови членове. 
И би следвало да си зададем въпроса „ Защо след като има толкова много други организации, като нашата – Никой не се интересува от тях, а се занимава само със сдружението в Русе!”. Между другото на тези сдружения също е прехвърлена собственост – държавна и общинска. Нима те са я придобили по друг начин, освен като наследници на местни сдружения отпреди почти 100-тина години. Най-странното от всичко това е, че например Регионалните съюзи в Разград и Ямбол са признати едновременно и за областни съвети от ЦС на СОСЗР, а този в Русе НЕ!
Питаме ЗАЩО?!
В потвърждение на това ще Ви цитирам въпросите зададени, чрез в-к Българска армия по повод интервюто на Председателя на ЦС на СОСЗР от 06.12.2009 г. ген.Стоян Топалов.
Цитат:  “Бих посочил укрепването на някои от областните организации, в които след Шестия конгрес се проявиха негативни процеси на сепаратизъм и местнически настроения. Проблем за Съюза са областната организация в Русе, в която поради вождистки амбиции на областното ръководство настъпи разцепление и обособяване на „Регионален съюз”, който обсеби областната организация.”
Регионалния съюз в гр. Русе е регистриран по Закона за ЮЛНЦ още през 2006 г., по решение на Областния съвет на СОСЗР Русе, тъй като Устава на СОСЗР тогава не разрешаваше създаването на клонове със самостоятелна местна регистрация. Целта на тази регистрация е създаването на условия за по-голяма самостоятелност, ползването на недвижимите имоти и възможностите за участие в проекти.
Такива между другото са и регистрираните по същия закон и вписани в регистъра на Министерството на правосъдието организациите в Разград и Ямбол, които се признават от ЦС и като областни съвети . Интересното е, че гореспоменатите организации не проявяват според ген. Топалов-Председател на ЦС на СОСЗР  “сепаратизъм, местнически настроения и вождистки амбиции”, а този в Русе проявява.
С регистрирането, а не “обособяването” на РСОСЗР гр.Русе по никакъв начин не е била “обсебена” областната организация, тъй като това е волеизявлението на нейните членове, а и нееднократно  РСОСЗР е заявявало писменото си искане за придобиване на статут на колективен член на СОСЗР София и без основание му е отказвано. Странно е, че ЦС на СОСЗР продължава да приема, съгласно устава процентно определените суми от членски внос  именно от РСОСЗР. (За 2010 г. такъв не е превеждан)!
Точно обратното, ген. Топалов признава,  самообявилата се през 2009 г.  Областна организация на СОСЗР Русе именно под негово указание и ръководство, забележете състояща се от 20-тина члена, а РСОСЗР с членски състав от почти 900 души в осемте общини на областта не я признава. Ясно е кой проявява вождизъм!
Големият проблем на ген. Топалов е не състоянието на организацията в Русе или в други градове, а кой ще се разпорежда с имотите в страната и финансите на съюза, в частност Дома паметник на запасното войнство “Потсдам” в гр. Русе, предоставен на РСОСЗР Русе с решение на Министерски съвет.
Що се отнася до специалното решение на конгреса, а то е “да се проведе общо събрание в Русе”, между другото такова все още  не се е състояло, въпреки посещението на Контролната комисия на СОСЗР и запознаването на място със ситуацията, от която стана ясно, че РСОСЗР Русе никога и по никакъв начин не е имал намерение да бъде нещо друго освен част от СОСЗР.
Отговорът уважаеми дами и господа е много прост: Когато става въпрос за пари, власт и имоти, всеки иска да ги притежава.
Държа да подчертая, че РСОСЗР заплаща ежегодно и абонамент за печатните издания на ЦС в-к „Българско воинство” и сп.„Военен глас”.
 
Да, сдружението притежава с нотариален акт Дом паметника на запасното воинство – Потсдам. Искам обаче да Ви уверя, че този Дом е и ще бъде на Русенското запасно воинство, на Русенци, и всеки офицер, сержант, ветеран от войните, член на другите военно-патриотични неправителствени организации, младежта и гражданите  на Русе ще бъде добре дошъл в клуба на нашето сдружение.
 
Уважаеми дами и господа,
С цел да се предотвратят всякакви спекулации с името на сдружението в ретроспективен план ще се спра накратко на това какво се случва в РСОСЗР, какво правим, как го правим и какво възнамеряваме да направим.
 
На 20.02.2010 г. се проведе общо отчетно-изборно събрание, на което беше разширен състава на УС и КК и бяха извършени реформи в ръководството и Устава на сдружението. Тези промени повлияха изключително позитивно за изпълнението на основните цели на сдружението.
В момента УС се състои от 15 члена и най-важното е, че в състава му са всичките 8 председатели на общински организации, т.е мнозинство. Какво по-добро и демократично от това – отчетност, информираност и най-важното балансираност при вземането на решения. От една година функционира сайт на сдружението и всеки, който се интересува от дейността ни би могъл да почерпи информация от него. Нашата дейност е на показ, отворени сме за диалог и за всяка информация, която интересува обществеността.
В същото време обаче заявявам, че няма да се поддадем на никакви провокации и спекулации от страна на който и да било! Смея отговорно да заявя „ Ние издържахме на непочтенните удари и продължаваме напред”
 
Независимо от временно възникналите проблеми ние и за минута не сме спирали да работим и да провеждаме планираните мероприятия.
 
Първа и основна задача на УС беше да реши проблемите със собствеността и финансите на сдружението. Защото те са основата за нормалното функциониране и изпълнение целите на сдружението, а без финансова самостоятелност не бихме могли да направим каквото и да било!
Предприехме действия по прекратяване на договора за наем с фирма „Танго комерс”, като беше подписано двустранно споразумение най-коректно и без претенции от двете страни. Обявихме нова процедура за нов наемател на „Потсдам” и в крайна сметка имаме нов 10 годишен договор с фирма „Хронос” ЕООД, а както сами виждате в момента тече усилен ремонт и по информация на инвеститора до края на май, най-късно до 15 юни той ще приключи. Във връзка с това предвиждаме и официално откриване на обновения ни клуб. За откриването на който ще поканим и Вас, представителите на медиите в област Русе.
 
През 2010 г. Управителният съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва -Русе взе решение да подкрепи инициативата на Кмета на община Иваново за изграждането на Паметник на загиналите руски офицери и войници в Руско-турската война 1877-1878 г. в с.Щръклево , като от сдружението с договор за дарение бяха преведени 3 хиляди лева за изграждането на паметника. Същият беше открит в навечерието на честването на 3-ти март през 2011 г.
По повод честването на 180 години от рождението на Славния български войвода Филип Тотьо с решение на УС на РСОСЗР бяха отпуснати хиляда лева на община Две могили за ремонт на къщата –музей.
 
На 3-ти март Регионалния съюз на ОСЗР съвместно с представители на съюза на офицерите от резерва в гр. Гюргево тържествено отбеляза националния празник на България.
За участие в празненствата от УС бяха осигурени 2 автобуса, а внушителна група от близо 80 души изкачи връх Шипка.
 
В плана за 2011 г. сме предвидили участие в честването на всички бележити годишнини от историята на България от местно и национално значение, като най-масовото ще бъде отбелязването на Тутраканската епопея.
 
Създадохме изключително добри отношения със съюза на офицерите от резерва на Република Румъния, организацията в Гюргево. Всяка година подписваме план за съвместна дейност, като последното мероприятие което проведохме на 16.04.2011 г. беше провеждането на турнир по шах, табла и тенис на маса. Следващото мероприятие, което сме заложили в плана за съвместна дейност е посещение на Националния военно-исторически музей.
 
Не маловажен е факта, че на сдружението беше предоставен временно клуб забележете с решение на Общински съвет Русе на ул.”Фердинанд 3”.
При тази ситуация следва ли да си зададем въпроса „Кой всъщност е легитимният тук при такова решение”!
 
Няма да скрия и разочарованието ни от това, че именно заради нагнетяването на измислени скандали, свързани с дейността и името на РСОСЗР беше отхвърлен проект на сдружението съвместно с Военен клуб Русе „Лято във военния клуб”, по програма за финансиране от община Русе насочен изцяло към военно-патриотичното възпитание на младите хора от областта. Въпреки това имаме намерение да изпълним за собствена сметка част от предвидените мероприятия.
 
Наскоро получихме покана от Председателя на Асоциацията на Сухопътните войски на България ген. Кирил Цветков да се включим в проект „Българско военноисторическо наследство”, който предвижда издаването на: - Алманах на Сухопътните войски на България; - История на Сухопътните войски на България; - Българска военноисторическа енциклопедия.
Във връзка с проекта отправям молба към всички Вас, към  нашите членове, към потомците на офицери и сержанти от Русенския гарнизон, към Русенското гражданство, Русенският музей и всички други институции и организации да се включат в тази инициатива.
Моля, всички които разполагат с достоверни исторически материали, снимки и информация за историята на съединенията и частите, дислоцирани в гарнизоните на област Русе да ги изпращат на e-mail: oficer_ruse@dir.bg или на адрес в офиса на РСОСЗР: гр.Русе бул."Фердинанд" № 3 ет.3

На всички са ни известни, трудностите които наложи прехода на по – голямата част от нашите членове. Болшинството от тях са пенсионери, които трудно посрещат ежедневните си нужди. Изхождайки от това в Управителния съвет на РСОСЗР е разработен механизъм за социално подпомагане по утвърдени критерии.
Независимо, че възможностите за подпомагане са ограничени, редица наши членове и семействата им са подпомогнати, след индивидуална преценка за всеки един случай. Социалната дейност не приключва само с паричното стимулиране. Общинското ръководство на РСОСЗР в община Русе съвместно с Началника на ”Военен клуб” Русе в изпълнение на социалната политика на МО по подпомагане изпадналите в тежко финансово положение през 2010 г. организира за членовете на съюза ползване на ”Социална кухня” по Правилника за условията и реда за ползване на ”Социални кухни” към Изпълнителната агенция ”Социални дейности на Министерството на отбраната”, като същите, след подбор ползват услугата в заведение за обществено хранене ”Стъпката” на ул. ”Николай Здравков” в гр. Русе.
 
Разбира се на днешната пресконференция не бих могъл да изброя в детайли всичко, което сме направили и планираме да направим.
Завършвайки бих искал да Ви благодаря за проявеният интерес и очаквам Вашите въпроси.
 
 

0.1899