РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

24 Април 11, 16:34 / Автор: pmrs
Асоциацията на Сухопътните войски на България започна работа по проект «Българско военноисторическо наследство»
Асоциацията на Сухопътните войски на България, съвместно с ВА «Г.С.Раковски», Националния военноисторически музей и Фондация «Българско военно историческо наследство» стартира дейността по разработването и отпечатването на произведенията от Интегрирания проект «Българско военноисторическо наследство», което включва три проекта: - Алманах на Сухопътните войски на България; - История на Сухопътните войски на България; - Българска военноисторическа енциклопедия.
Във връзка с реализацията на проекта Председателят на Асоциацията генерал о.р. Кирил Цветков отправи покана към РСОСЗР - Русе и до всички председатели на общински и областни организации на СОСЗР да се включат с резюме на историята на дислоцираните части и съединения в съответните области.

В писмото се казва още:
 Алманахът на Сухопътните войски ще включва 20 книги. В тях ще бъде показана историята на всички съединения, части, обединения, щабове и учебни заведения съществували в списъците на родовете и специалните войски на Сухопътните войски от 1878 до 2010г.
         Формирана е Главна редакционна колегия, включваща изявени историци като академик Георги Марков, професорите Георги Бакалов и Божидар Димитров и работни колективи, съставени от членове на Асоциацията, ВА «Г.С Раковски» и НВИМ. Приета е работна програма за периода 2010-2016 г., която я прилагаме към писмото.
         Първата книга от Алманаха се очаква да излезе от печат през м.април 2011г., като до края на годината ще бъдат отпечатани още две книги. Първи том от История на Сухопътните войски ще излезе от печат в началото на следващата година.
        Във връзка с това, като Председател на Асоциацията и Председател на Главната редакционна колегия се обръщам към Вас с молба да ни изпратите в резюме историята на съединенията и частите, дислоцирани в гарнизоните в областта, фотоси и копия на снимки, които се намират във Ваши членове и в Ваши архиви. С особено внимание моля да се обърнете към съединения и части дислоцирани за постоянно или за определен период от време след Втората световна война до времето на «великите промени» в началото на 90-те години. Има определена опасност историята на съединенията и частите на БНА да се заличи от паметта на поколенията. Написани са много книги за съединения и части от родовете и специалните войски и нашата молба към техните автори е да ни изпратят в резюме в рамките на 10-15 страници тяхната история, съпроводена със снимков материал по желание на авторите им.  
        Искам да Ви уверя, че всеки, който е изпратил някакъв материал ще бъде включен в състава на работния екип, работещ по отделните книги на Алманаха или ще бъде отбелязан в състава на подкрепилите с материали проекта.  
       Убеден съм, че това грандиозно дело е немислимо да бъде изпълнено само от посочените институции и сдружения и затова се обръщам към Вас за подкрепа. Само с обединени усилия ще можем да извадим от забвение и да предложим на обществеността имената на героичните съединения и части на Сухопътните войски в различните периоди на своето съществуване.
 
    Никой и нищо не бива да бъде забравено. Под този девиз започваме работа и се надяваме на всеобща подкрепа.   


Кирил Цветков
                                                                                                      о.р генерал-лейтенант
                                                                                                             Председател 
                                                                                                                    / П /
 
гр.София
28.03.2011г.
 ОБРЪЩЕНИЕ
В качеството ми на Председател на УС на РСОСЗР отправям молба към всички наши членове, потомци на офицери и сержанти от Русенския гарнизон, Русенското гражданство, Русенският музей и всички други институции и организации да се включат в тази инициатива.
Моля, всички които разполагат с достоверни исторически материали, снимки и информация да ги изпращат на e-mail: oficer_ruse@dir.bg или на адрес в офиса на РСОСЗР:
гр.Русе бул."Фердинанд" № 3 ет.3

к-н о.р. Димитър Вълков 

0.0605