РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

01 Октомври 10, 10:50 / Автор: pmrs
Подписан е договор по процедурата за отдаване под наем на Дом паметника на запасното воинство Потсдам.
Договора е в сила от 01.10.2010 г. и е подписан със спечелилият кандидат в процедурата за отдаване под наем на Потсдам
Класираната на първо място е фирма "Хронос" ЕООД гр. Русе - 83 точки
Договорът е с 10 - годишен срок. Съгласно клаузите на договора ремонта на сградата следва да се извърши  в рамките на 8 месеца, с опция за удължаване при форсмажорни обстоятелства максимум до 10 месеца.
Предвидено е сградата да се ползва за ресторантьорска дейност и офиси, като  наемателя поема ангажимента да извърши ремонта и преустройството, съгласуване и одобряване на работните проекти с компетентните институции за собствена сметка.
В сградата ще бъде обособен клуб с офиси и самостоятелни санитарни възли за нуждите на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе.
По време на извършването на ремонта от наемателя ще бъде предоставено временно офис помещение/клуб/ на РСОСЗР.
Договорът е нотариално заверен и вписан в РОС.

0.038