РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

29 Август 10, 09:47 / Автор: УС на РСОСЗР
Приключи процедурата за отдаване под наем на Потсдам
На 28.08.2010 г. (събота) от 09.00 часа на разширено заседание на УС на РСОСЗР публично бяха отворени и разгледани офертите на участниците в процедурата за отдаване под наем на Дом паметника на запасното воинство Потсдам.
На заседанието присъстваха Председателите и секретарите на общинските организации, и Председателите на контролните комисии.
След обстойното разглеждане на офертите и изслушването на кандидатите в присъствието на адвокат, УС на РСОСЗР класира кандидатите по предварително обявените в документите за кандидатстване показатели както следва:
На първо място "Хронос" ЕООД гр. Русе - 83 точки

На второ място "ДМ България" ЕООД гр. София - 78 точки

Съгласно документите за участие решението не подлежи на преразглеждане и обжалване, освен ако спечелилият участник се откаже, което автоматично класира вторият по показатели кандидат.

След приключването на оценяването и класирането на кандидатите беше дискутиран и одобрен проект на договор за наем. Същия ще бъде изпратен в 7-дневен срок на класиралият се на първо място кандидат.

0.071