РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

04 Август 10, 08:50 / Автор: УС на РСОСЗР
О Б Я В А ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Управителният съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе, обявява процедура за отдаване под наем на недвижим имот – паметник на културата, масивна двуетажна сграда със сутерен, собственост на сдружението „ДОМ-ПАМЕТНИК НА ЗАПАСНОТО ВОИНСТВО- ПОТСДАМ”, находящ се в гр. Русе ул. „Александровска” № 77  при следните условия:

  1. Документи за участие в процедурата за отдаване под наем могат да бъдат получени всеки работен ден от 8,30 до 13,00 часа на адрес гр.Русе ул. „Черно море” № 2, ет.1 в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на обявата, включително;
  2. Срока за подаване на документите за участие е 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на обявата, включително;
  3. Оглед на имота може да бъде извършван в присъствието на представител на сдружението всеки работен ден от 9,00 до 13,00 часа, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни  от датата на публикуването на обявата само при условие, че кандидатът е получил и е запознат с документите за участие в процедурата за отдаване под наем;
  4.  Допълнителна информация  може да бъде получена на телефон 0884 244975.   

 

 

 

                                                                   УС на РСОСЗР

Д О К У М Е Н Т И

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 


0.1135