РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

07 Декември 09, 18:07 / Автор: УС на РСОСЗР
УС на РСОСЗР изпрати до в-к Българска армия становище относно публикация от 06.12.2009 г.
Изх. № 18 /07.12.2009 г. ДО В-К БЪЛГАРСКА АРМИЯ Уважаеми г-н Главен редактор, Във връзка с публикуваната на 06.12.2009 г. в Уважаваният от нас в-к “Българска армия” статия “СОСЗР завоюва достойно място в гражданското общество” с интервюто на Председателя на ЦС на СОСЗР София ген. Стоян Топалов, (цитат: “Бих посочил укрепването на някои от областните организации, в които след Шестия конгрес се проявиха негативни процеси на сепаратизъм и местнически настроения. Проблем за Съюза са областната организация в Русе, в която поради вождистки амбиции на областното ръководство настъпи разцепление и обособяване на „Регионален съюз”, който обсеби областната организация.”) Управителния съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Русе държи да отбележи следното:

1. Регионалния съюз в гр. Русе е регистриран по Закона за ЮЛНЦ още през 2006 г., по решение на Областния съвет на СОСЗР Русе, тъй като Устава на СОСЗР тогава не разрешаваше създаването на клонове със самостоятелна местна регистрация. Целта на тази регистрация е създаването на условия за по-голяма самостоятелност, ползването на недвижимите имоти и възможностите за участие в проекти.

2. Такива между другото са и регистрираните по същия закон и вписани в регистъра на Министерството на правосъдието организациите в Разград и Ямбол, които се признават от ЦС и като областни съвети . Интересното е, че гореспоменатите организации не проявяват според ген. Топалов  “сепаратизъм, местнически настроения и вождистки амбиции”, а този в Русе проявява.

3. С регистрирането, а не “обособяването” на РСОСЗР гр.Русе по никакъв начин не е била “обсебена” областната организация, тъй като това е волеизявлението на нейните членове, а и нееднократно  РСОСЗР е заявявало писменото си искане за придобиване на статут на колективен член на СОСЗР София и без основание му е отказвано. Странно е, че ЦС на СОСЗР продължава да приема, съгласно устава процентно определените суми от членски внос  именно от РСОСЗР.

4. Точно обратното, ген. Топалов признава,  самообявилата се през 2009 г.  Областна организация на СОСЗР Русе именно под негово указание и ръководство, забележете състояща се от 17 члена, а РСОСЗР с членски състав от над 1000 души в осемте общини на областта не я признава. Ясно е кой проявява вождизъм!

5.  Големият проблем на ген. Топалов е не състоянието на организацията в Русе или в други градове, а кой ще се разпорежда с имотите в страната и финансите на съюза, в частност Дома паметник на запасното войнство “Потсдам” в гр. Русе, предоставен на РСОСЗР Русе с решение на Министерски съвет.

6. Интересно е, че в регистъра за ЮЛНЦ на Министерството на правосъдието все още липсва вписване на промените настъпили след 7-я конгрес на СОСЗР. Защо ли? Още повече, че в самото му провеждане участваха едновременно делегати и на самообявилата се Областна организация-Русе( любопитно по кой член от устава на СОСЗР), и делегати на същите тези ЮЛНЦ от Разград, Ямбол и Русе. След като все още това не е отразено в централния регистър за ЮЛНЦ в Министерството на правосъдието се налага да се зададе въпроса “ Седмият конгрес на СОСЗР легитимен ли е, ЦС на СОСЗР легитимен ли е, след като неговия мандат е изтекъл през м.април 2009 г.?, Кой устав е в сила?

7. Що се отнася до специалното решение на конгреса, а то е “да се проведе общо събрание в Русе”, между другото такова все още  не се е състояло, въпреки посещението на Контролната комисия на СОСЗР и запознаването на място със ситуацията, от която стана ясно, че РСОСЗР Русе никога и по никакъв начин не е имал намерение да бъде нещо друго освен част от СОСЗР.

 

Надяваме се, че становището ни ще бъде публикувано!

С Уважение

Управителен съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите

 от запаса и резерва гр. Русе

 

 


0.0365