РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Национални новини

02 Октомври 09, 09:42 / Автор: pmrs
Представителите на ръководните органи на областни и общински съвети на СОСЗР от градовете на североизточна България: Варна, Русе, В. Търново, Ловеч, Търговище, Шумен и Разград на заседание на 01.10.2009 г. приеха обръщение до Президента на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
Представителите на ръководните органи на областни и общински съвети на СОСЗР от градовете на североизточна България: Варна, Русе, В. Търново, Ловеч, Търговище, Шумен и Разград събрани на своя организа-ционна среща за обмяна на опит в своята работа, наред с организационните съюзни въпроси обсъдиха и единството на офицерите и сержантите от запаса и резерва в страната.

Уважаеми Господин Президент на Република България,

Представителите  на ръководните органи на областни и общински съвети на СОСЗР от градовете на североизточна България: Варна, Русе, В. Търново, Ловеч, Търговище, Шумен и Разград събрани на своя организационна среща за обмяна на опит в своята работа, наред с организационните съюзни въпроси  обсъдиха  и единството на офицерите и сержантите от запаса и резерва в страната.

 

През годините на прехода  десетки хиляди офицери и сержанти бяха пенсионирани а други принудени да напуснат армията в деня на присвояване на тяхното първо офицерско звание. Принципно сега съществуват три групи офицери и сержанти от резерва и запаса. Първата, която е прослужила от 1 до 10 години, втората от 10 до 20 години и третата над 20 години. Една част от тях членува организирано  в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) , който е наследник на съюза на офицерите от запаса основан в 1908 г. и този на подофицерите от 1910 г.

 

СОСЗР заедно със съюзите: на офицерите ветерани от войните, на инвалидите и на завършилите на Негово величестство военните училища, са четирите официални военни съюзи признати  в България.

 

В годините на прехода се появиха отделни над 25 военно-патриотични съюзи и обществени организации по сигурността и отбраната претендиращи за обединители на пенсионираните военнослужащи. По-голяма част от тях имат не-повече от 30-40 членове,  например като тези на Асоциацията на завършилите академията на Руската федерация,  тези на завършилите колежите на НАТО и тези на националния независим офицерски съюз със седалище гр. Пловдив и много други. Твърденията им че в тях членуват само неопетнени офицери създава напрежение от морална и етична гледна точка.

 Не малка част от пенсионираните военнослужащи бяха привлечени в  офицерски клубове към политическите партии, което по същество противоречи на същността на армията като независим държавен орган, тъй като тези офицери макар и от резерва  имат  назначения като резервисти в армията  и те ще пренасят партийното влияние във съответните военни части, което е и противоконституционно.

 

На основание на горното Ви предлагаме да се ускори приемането на закона за резерва в който въпросите по обединяването на пенсионираните военнослужащи ще бъде регламентирано в единен съюз, който да работи на федеративен принцип но под егидата на Върховният главнокомандуващ, президентът на Републиката и да се координира дейността организационно и  от отделни дирекции в Министерствата на отбраната и Вътрешните работи. В противен случай, ще продължи над 20 годишната агония и притискането до стената на хиляди мъже дали младостта си и съзнателния си живот за отечеството.

 

 

                                           

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ:

 

 

1. Областен съвет на СОСЗР - Варна            ........................   /к-н І р о з Борисов/

 

     

2. РС  на СОСЗР   гр. Русе                                ........................   полк. оз. Иванов

 

 

3. Областен съвет на СОСЗР -В. Търново    ..................полк. оз. Харалампиев

 

 

4. Областен съвет на СОСЗР -Ловеч             ..................         полк. оз. Раевски   

 

       

5. Областен съвет на СОСЗР - Шумен          .......................    полк. оз Узунов

 

 

6. Областен съвет на СОСЗР - Търговище   .......................    полк. оз. Илиев

 

 

7. РС на СОСЗР - Разград                                 .......................    полк.оз. Господинов

 

 

 

       01.10.2009 година 


0.0652