РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Новини / Регионални новини

02 Октомври 09, 09:15 / Автор: pmrs
На 1-ви октомври 2009 г. в гр. Разград се състоя среща на Председателите на областни и регионални организации на СОСЗР.
На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с организационното състояние на съюза, стила и метода на работа на Централния съвет и лично на неговия Председател-ген.Топалов. В хода на разговорите стана ясно, че не се изпълняват решенията на Върховния орган на съюза, VII-я конгрес на СОСЗР, провел се през месец април. Продиктувани от желанието на всички участници в срещата за решаване на възникналите проблеми, Председателите на 7-те областни и регионални организации приеха Обръщение до всички редови членове на съюза и до Централния съвет. Текста публикуваме по-долу:

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

                  от участниците  и председателите на областни организации

     От всички обособили се самостоятелни структури, колеги членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. След продължителни неуспешни опити да отстоим интересите на запасното войнство и запазим единството на Съюза се обръщаме към Вас разтревожени и загрижени за бъдещето на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

     Тревожно поставените от няколко години сигнали от наши членове не дадоха основание да се предполага, че може да настъпи такова обособяване на отделни групи и разединение.

       Родовете войски не могат да предложат противоречие и  различия от преживяното ни в армията.  И да бъдат основание за различия и противопоставяне.

        Историческото развитие на съюза не познава такова разделение, управлението на страната не е било негова цел, а в основата са стояли родолюбието на изкуствено изградени организации.

        Вина за това състояние носим всички ние и особено тези които участват в ръководствата на изкуствено изградени организации.

         Видимо за всички е ясно, че структурите от 200-300 члена, неизградени структури в цялата страна не могат да защитават нашите интереси пред управляващите поради което ежегодно ни се отнемат привилегии.

      Чудно и странно е, че ръководствата на изградените структури не могат да намерят общ език и да се обединят.

       Голяма е вината и на ИБ на ЦС на СОСЗР който не желае да постави този въпрос пред останалите  сходни организации.

      Проведеният през 2009 година седми конгрес на СОСЗР констатира твърде опасна тенденция за останалите сходни организации.

        Разцеплението на големи областни организации нарушената комуникация между централното ръководство и местните структури породи къде повече, къде по-малко враждебност и недоверие между централното ръководство и местните структури.

       Ръководството на СОСЗР въпреки многобройните сигнали от наши членове не направи и  опит да тушира  разцеплението и различията, нещо повече негови ръководни кадри станаха съучастници и подстрекатели за такива явления каквито са случаите с Русе и Варна, а в миналото и Пловдив.

      Изпълнителното бюро не изпълнява решенията  на ЦС,  а раздава квота за конгрес по ред противно на устава и решенията /Русе, Варна/

       Ябълката на раздора се оказаха недвижимите имоти на организациите, които могат да се върнат но юридически само на местните организации, притежаващи документи за имотите.

      В това някои членове на ИБ и ЦКК виждаха откъсване и отделяне от СОСЗР,  което вече години не се получи.

      Беше предпочетено едно дружество да бъде признато за легитимна  областна организация, а друг общински съвет почти се отдели и не присъства      

на  областна конференция.

     Това състояние на разцепление, политизиране и враждебност са вече нетърпими и тяхното решаване е  спешно и задължително.

       Следва да се  направи сериозен анализ и оценка на организацията, стила и метода на Председателя , ИБ и ЦС с основен акцент спазване на устава, организираност, колективна прозрачност и отговорност.

                                   Предлагаме:

    1.Да се изпълни решението на VІI-тия конгрес относно Русенска и Варненска област;

     2. Да се проведе заседание на изпълнителното бюро по горе повдигнатите въпроси и взетите решения да се утвърдят от ЦС;

       Следва де се проведе широка дискусия на страниците на вестник "Българско войнство" до края на 2009 и началото на 2010 година.

        Призоваваме ръководствата на областните организации заедно да потърсим  отговорите на въпросите за бъдещето на СОСЗР.

        Знаем ,че отговорите на тези въпроси са трудни , но без решението им сме обречени.

          Да не забравяме, че сме наследници на славна родолюбива и обществено полезна организация.

                ОТ УЧАСТНИЦИТЕ:.                                             

1. Областен  съвет на СОСЗР - Варна /к-н І ранг оз Борисов/

2. РС   на  СОСЗР    -        гр. Русе   / полк. оз Иванов/

3.Областен съвет на СОСЗР-В.Търново /полк. оз. Харалампиев/

4. Областен съвет на СОСЗР- Ловеч /полк. оз Раевски/

5. Областен съвет на СОСЗР- Търговище ./полк.оз Илиев/

6. Областен съвет на СОСЗР- Шумен /полк. оз. Узунов/

7. РС на СОСЗР      - гр. Разград /полк. оз Господинов/

 

 

      01.10.2009 година
Оригиналът на Обръщението е изпратен до ЦС на СОСЗР и редакцията на в-к "Българско войнство"


0.1426