РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
РСОСЗР Русе - Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 
Рейтинг: 3.00
(1331)Ръководни органи
Управителен съвет
22.05.09 13:57
Управителния съвет на РСОСЗР-Русе е избран от общото отчетно-изборно събрание, проведено на 17.03.2018 г.

Председател на Управителния съвет
24.11.16 14:00
Председателят на Управителния съвет на Регионалния съюз е избран на 20.02.2010 г., след провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на РСОСЗР и преизбран за трети мандат на 17.03.2018 г.

Заместник-председатели на Управителния съвет
24.11.16 14:28
Заместник председателите на Управителния съвет са избрани на заседание от 24.03.2018 г., след провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на РСОСЗР на 17.03.2018 г.

Секретар на Управителния съвет
24.11.16 14:46
Секретарят на Управителния съвет е избран през 2012 г. и преизбран на 24.03.2018 г.

Общо събрание
31.05.09 19:10

Председател на Регионалната контролна комисия
24.11.16 15:02
Председателят на РКК е избран на 17.03.2018 г., след провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на РСОСЗР.

 начало 1 . 2 край 

0.1606